Cách tính bảo hiểm thất nghiệp mọi người cần tham khảoCách tính bảo hiểm thất nghiệp hay còn được gọi là cách tính tiền mức người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định của nhà nước về chế độ mức lượng được hưởng theo Thông tư ngày 31 tháng 7 năm 2015 số 28/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động Thương Binh xã Hội qua bài viết dưới đây.

Tìm hiếu các điều kiện cần và đủ để đượng hưởng chế độ thất nghiệp:

Thứ nhất, chấm dứt các hợp đồng làm việc hay hợp đồng lao động trừ những trường hợp chủ yêu sau đây:

Cần có đủ điều kiện mới được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

 – Người lao động tự động chấm dứt hợp đồng lao động trái với quy đinh pháp luật.

– Hưởng các khoản trợ cấp mất sức khỏe lao động hàng tháng hay lương hưu.

 Đã đóng BHTN:

– Từ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi ký kết hợp động lao động đối với các trường hợp sau: hợp đồng loa động cần phải có xác định và không xác định rõ ràng về thời hạn. – Đối với trường hợp12 tháng trở đi trong khoảng thời gian 36 tháng trước khi kết thúc hợp đồng khi: Ký hợp đồng lao động theo một công việc nhất định hay theo mùa vụ với thời hạn là từ 03 tháng đến 12 tháng.

Đã Đăng ký và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

Trong thời gian nghỉ việc mà chưa tìm được công việc sau 15 ngày, tính từ ngày bắt đầu nộp thủ tục hưởng BHTN, bên cạnh đó trừ những trường hợp sau:

 – Thực hiện nghĩa vụ công an và quân sự.

– Đi học có thời hạn từ 12 tháng trở lên.

 – Chấp hành và áp dụng các giải pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục hay các cơ sở cai nghiện,…

– Bị tạm giam; chấp hành quyết phạt tù nhân;

– Ra nước ngoài làm ăn sing sồng cũng như định cư; đi xuất khẩu lao động nước ngoài theo hợp đồng.

– Trường hợp bị chết.

Quy tắc của mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Theo Quyết định 595/QĐ – BHXH Điều 14 mức tiền để đóng bảo hiểm thất nghiệp được tính như sau. Mức đóng và trách nhiệm theo quy định tại Điều 57 và những văn bản thi hành, cụ thể:

– Đơn vị đóng bằng 1% trong quỹ tiền lương mỗi tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

– Người lao động đóng bằng 1% mức lương hàng tháng.

Như vậy, theo quy định và các văn bản hiện hành người lao động phải đóng bằng 1% số tiền lương tháng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Thời điểm, mức lương, thời gian cũng như cách tính tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức hưởng đưa ra để trợ cấp thất nghiệp mối tháng chỉ được  tính bằng 60% mức lương bình quân đầu người mỗi một tháng đóng BHTN trong vòng 6 tháng liền tiếp trước lúc bạn thất nghiệp. Nhưng mức tối đa là không quá 5 lần so với mức lương tối thiểu đối với người lao động theo quy định của nhà nước và họ phải thuộc đối tượng được hưởng chế độ tiền lương theo nguyên tắc.

Cần đóng 1% số tiền lương tháng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Hoặc không được quá 5 lần mức lương tối thiểu theo quy định chung của Bộ luật lao động với người lao động thực hiện theo mức lương do DN quyết định. Thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ tính theo số tháng mà bạn đã đóng BHTN, cứ đóng đủ bải hiểm từ 12 tháng cho đến 36 tháng thì được hưởng chắc chắn 3 tháng trợ cấp thất nghiệp.

Tiếp theo cứ đóng đủ thêm 12 tháng nữa thì bạn sẽ được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp. Thời điểm để hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính bắt đầu ngày thứ 16, trong khoảng thời gian này bạn phải hoàn tất việc nộp đầy đủ giấy tờ, thông tin liên quan đến hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Với những người thất nghiệp chúng ta vẫn được bảo đảm quyền lợi của mình. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập trong việc xác định đối tượng bởi không ít người thuộc tình trạng lười lao động, mải mê cờ bạc, xem bong da online, rượu chè và luồn lách đề lừa các đơn vị bảo hiểm. Cần có phương án giải quyết vấn đề này triệt để hơn.

Rate this post