Chuyên ngành Đô thị trường Học viện Hành chính: Học gì và làm gì?Đô thị là một nghành khoa học tổng hợp, bao gòm những lĩnh vực quy hoạch kiến trúc đô thị như sử dụng đất đai, đầu tư, phát triển nhà và cơ sở hạ tầng.. Sau khi tốt nghiệp ngành này, sinh viên có nhiều cơ hội làm việc tại những vị trí liên quan trực tiếp đến đô thị.

Chuyên ngành Đô thị- học gì?

Ngành Quản lí Đô thị là ngành học hướng đến chức năng đào tạo đội ngũ nhân lực có năng lực và trình độ thực thi công vụ và nghiệp vụ mang tính chuyên nghiệp, bao gồm năng lực tư duy và năng lực triển khai công việc về quản lí đô thị.

Cử nhân ngành Quản lí Đô thị được trang bị những kiến thức và kĩ năng sau:

Về kiến thức, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức và kĩ năng điều tra khảo sát, phân tích, đánh giá, làm việc nhóm kết hợp với điều phối và quản lý thời gian. Sinh viên được trang bị những kiến thức, phần mềm hỗ trợ trong quản lí đô thị, đánh giá ảnh hưởng của các dự án và hoạtnđộng kinh tế- xã hội có tác động đến đô thì, từ đó có thể đề xuất những công cụ, biện pháp và chính sách cho công tác quản lí đô thị.

Cử nhân ngành Đô thị cũng được trang bị hệ thống những khối kiến thức cốt lõi về khoa học quản lý đô thị và khoa học xã hội-nhân văn, những kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội, kiến trúc, môi trường..làm nền tảng cho ngành học, những kiến thức chuyên ngành gắn liền lý thuyết với thực tiễn về quản lý đô thị và quản lý dự án.

Về kỹ năng, cử nhân ngành Quản lý Đô thị được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hóa với những kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của môi trường lao động. Những năng cứng như đọc hiểu thuật ngữ chuyên ngành, có kiến thức và kỹ năng về công nghện thông tin, khả năng xây dựng, đánh giá và thẩm định dự án ở những góc độ khác nhau… Sinh viên cũng được trang bị những kĩ năng mềm như tổ chức hoạt động nhóm và tham gia phối hợp thực hiện những nhiệm vụ, công việc về quản lý đô thị, kỹ năng lập báo cáo đánh giá và thuyết trình trước tập thể, kỹ năng thương thuyết và đàm phán, năng lực làm việc nhóm và huy động nguồn vốn cho dự án…

Chuyên ngành Đô thị- làm gì?

Là chuyên ngành thuộc Hành chính học, chuyên ngành Đô thị trang bị cho sinh viên những kiến thức, kĩ năng và thái độ phù hợp cho những vị trí làm trong và ngoài nước liên quan trực tiếp đến quản lý đô thị.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có thể đảm nhiệm những vị trí tại các Cơ quan Quản lý đô thị, cơ quan Tài nguyên và Môi trường từ Trung ương đến địa phương như Bộ Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, sở Quy hoạch và Kiến trúc, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế hạ tầng, Văn phòng đăng ký đất đau các cấp, Trung tâm phát triển quỹ đất các cấp.. làm việc tại những Cơ sở đào tạo ở các Viện, trường Đại học, Cao đẳng và các ngành nghề có liên quan như Công ty, Doanh nghiệp liên quan đến quản lý đất đai và đô thị…

Bên cạnh đó,  Cử nhân quản lý Đô thị có thể tìm học bổng nước ngoài liên quan đến các ngành: Quy hoạch và phát triển đô thị, Phát triển cộng đồng, Xã hội học… Trong nước, Cử nhân có thể theo học cao học các ngành: Đô thị học, Khoa học quản lý, Nhân học, Xã hội học, Quản lý Môi trường.

Với những thông tin và tin tức trên, bài viết hi vọng bạn có thể hiểu rõ hơn về chuyên ngành Đô thị cũng như cơ hội việc làm của ngành học này.

( Huyền Vy- Cao đẳng dược tổng hợp)

Rate this post