Học viện Hành chính quốc gia dừng tuyển sinh bậc đại họcBắt đầu từ năm 2018 theo quyết định của thủ tướng chính phủ thì học viện hành chính quốc gia sẽ không tham gia tuyển sinh hệ đại học và cao đẳng nữa mà chỉ tập trung vào đào tạo cấp bậc thạc sỹ và tiến sỹ trở lên.

Học viện Hành chính quốc gia là ngôi trường đã được thành lập từ rất lâu khởi nguyên từ trường hành chính ( 5/1959 – 9/1961) đến nay với chặng đường 59 năm học viện đã gặt hái được rất nhiều thành công và được sự tin tưởng về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Học viện Hành chính Quốc gia là Trung tâm quốc gia, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định của pháp luật; thực hiện các chức năng: đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, các chức danh công chức hành chính các cấp, cán bộ, công chức cơ sở, công chức dự bị, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên các chuyên ngành hành chính và quản lý nhà nước; nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Chính phủ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.

– Học viện Hành chính Quốc gia có con dấu hình Quốc huy.

– Học viện Hành chính Quốc gia có các hệ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Hệ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về hành chính và quản lý nhà nước.

+ Hệ đào tạo tiền công vụ.

+ Hệ đào tạo đại học chuyên ngành hành chính chính quy, không chính quy và sau đại học theo các chuyên ngành hành chính và quản lý nhà nước.

+ Hệ đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, nghiên cứu viên về hành chính và quản lý nhà nước.

+ Hệ đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề.

– Học viện Hành chính Quốc gia có các phân viện tại TP. Hồ Chí Minh, thành phố Huế và các phân viện khu vực.

Thủ tướng vừa ban hành quyết định số 05/2018/QĐ-TTg, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia (NAPA).

Học viện hành chính quốc gia

Từ đó nhà trường chỉ đào tạo các cán bộ công nhân viên chức với trình độ thạc sỹ và tiến sỹ trở lên chứ không còn đào tạo cấp đại học như những năm trước nữa.

Học viện hành chính quốc gia cũng là địa chỉ tin cậy được giao nhiệm vụ giúp cho bộ trưởng bộ nội vụ thực hiện các chương trình đào tạo, bổi dưỡng năng lực các bộn công nhân viên chức, về các nghiệp vụ hành chính và quản lý nhà nước trên phạm vi toàn quốc.

Trường bồi dưỡng về các kiến thức quản lý nghiệp vụ nhà nước, trước khi bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý vào các vị trí quản lý nhà nước, theo cấp bậc, theo ngạch công tác đảm bảo các tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp đối với công nhân viên chức.

Học viện Hành chính Quốc Gia tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hành chính, quản lý nhà nước cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, khả năng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức…

Trường cũng chịu trách nhiệm nghiên cứu khoa học hành chính, quản lý nhà nước và khoa học chính sách phục vụ công tác giảng dạy của học viện, tham gia với các đơn vị của bộ xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch, quy chế và các văn bản quy phạm pháp luật…

5 (100%) 1 vote