Năm 2018: Học viện hành chính Quốc gia dừng tuyển sinh hệ Đại họcThủ tướng chính phủ vừa ra quyết định dừng tuyển sinh hệ Đại học mà chỉ tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đối với Trường Học viện hành chính quốc gia kể từ năm 2018.

Cụ thể, theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia, trường này sẽ trở thành đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Nội vụ. Học viện sẽ trở thành trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức giáo dục kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức,  đào tạo nguồn nhân lực,  nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.

Từ năm 2018, Học viện Hành chính Quốc gia không còn đào tạo hệ đại học

Về đào tạo, Học viện có nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành theo quy định của pháp luật. Về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Học viện có nhiệm vụ giúp Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về hành chính và quản lý nhà nước trên phạm vi cả nước. Ngoài ra, Học viện sẽ tham gia với các đơn vị của Bộ Nội vụ xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch, quy chế và các văn bản quy phạm pháp luật khi được cấp có thẩm quyền giao. Đồng thời tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao và theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Nội vụ . Được biết, năm 2017, Học viện Hành chính Quốc gia tuyển 1.800 chỉ tiêu trình độ đại học trên phạm vi cả nước.

Tuyển sinh Tiến sĩ, Thạc sĩ

Trong đó cơ sở phía Bắc tuyển 1.000 chỉ tiêu. Cơ sở phía Nam tuyển 800 chỉ tiêu. Từ năm 2018, Học viện Hành chính quốc gia sẽ chỉ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, không tuyển sinh đào tạo trình độ đại học. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.3.2018.

Ngoài ra, đối với ngành Y Dược đối với hệ vừa học vừa làm: liên thông, và Văn bằng 2 Cao đẳng Dược sẽ tiếp tục xét tuyển.

Nhằm giúp các giáo viên và học sinh tham khảo, ôn tập hiệu quả, Bộ GD&ĐT đã vừa công bố đề thi minh họa cho kỳ thi THPT…

5 (100%) 1 vote
Thẻ:, , , ,