Thẻ: đại hoc

Tuyển sinh 2018: Học viện Hành chính không xét tuyển bậc Đại học

Mới đây, theo quyết định do Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành từ năm 2018 trở đi, Học viện Hành chính Quốc gia sẽ dừng tuyển sinh hệ đại học và chỉ đào tạo học viên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số […]

Tin tức