Thẻ: tiếng việt

Môn tiếng Việt thật sự quá sức với học sinh mới 6 tuổi

Ở lứa tuổi vẫn còn ngô nghê chưa biết gì, vậy mà ở chương trình giáo dục phổ thông mới học sinh lớp 1 đã phải học những kiến thức mà đáng lẽ ra phải lên lớp 3 mới được học. Theo Đề án mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh bậc […]

Giáo dục