Thẻ: tự học

Tự học sẽ giúp học sinh ngộ ra rất nhiều

Đây thật ra là vấn đề đã quá cũ rồi, vì học sinh ngày nào về cũng phải tự học bất kể là ai đi chăng nữa, trừ khi ốm không thể tự học được thôi. Vấn đề không mới nhưng vẫn cần đề cập tới, không mới vì học sinh nào về nhà cũng […]

Giáo dục Tin tức