Thông tin tuyển sinh mới nhất của Học viện Hành chính Quốc gia 2018Theo quy chế mới nhất mà Bộ Đ&ĐT ban hành, năm 2018, Học viện Hành chính Quốc gia sẽ dừng tuyển sinh hệ đại học. Hôm qua, ngày 17/4, nhà trường tổ chức khai Giảng lớp bồi dưỡng năng lực, kĩ năng lãnh đạo, quản lí cấp vụ khóa I năm 2018

Học viện Hành chính Quốc gia dừng tuyển sinh hệ đại học

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 05/2018/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia(NAPA). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2018.Theo đó, từ năm 2018,Học viện Hành chính Quốc gia sẽ không tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học mà chỉ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiễn sĩ.

Học viện Hành chính Quốc gia sẽ dừng tuyển sinh hệ Đại học năm 2018

Cũng theo công văn này, Học viện Hành chính Quốc gia là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng kĩ năng về hành chính, lãnh đạo và quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lí nhà nước.

Về giáo dục đào tạo , Học viện Hành chính Quốc gia chỉ đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ các chuyên ngành theo quy định của pháp luật. Học viện, nghiên cứu khoa học hành chính, quản lý nhà nước và khoa học chính sách phục vụ công tác giảng dạy của học viện.

Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao và theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Nghiên cứu cung cấp các luận cứ khoa học về cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức, chính sách công, chiến lược, biện pháp nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ máy hành chính nhà nước phù hợp với từng giai đoạn phát triển nhằm cập nhật nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đào tạo sau đại học của Học viện…

Khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ khóa I năm 2018

Thực hiện theo kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của Bộ GD&ĐT, sáng ngày 17/4/2018, Học viện Hành chính Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ khóa I năm 2018.

NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng khóa học

Tham dự lễ khai giảng có NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo các Khoa, Ban, Văn phòng, đại diện các Giáo sư, giảng viên của Học viện hành chính Quốc gia tại Hà Nội,  cùng 40 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Bộ, ban, ngành cơ quan Trung ương.

Ba mục tiêu chính được nêu ra trong khóa học, đó là:

Một là: Khóa học nhằm cập nhật nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ để thực hiện chức trách, nhiệm vụ, có khả năng định hướng và tìm kiếm các giải pháp hoàn thành tốt công việc của cơ quan.

Hai là: Rèn luyện kĩ năng cần thiết để thực hiện vài trò tham mưu hoạch định chính sách trong lĩnh vực phụ trách, tổ chức thực thi các chính sách đó và quản lý nội bộ đơn vị.

Ba là: Phát triển bản lĩnh chính trị, phẩm chất và thái độ hành vi của người lãnh đạo để có thể huy động được sức mạnh của cán bộ, công chức dưới quyền và mở rộng quan hệ hợp tác, phối hợp nhằm thực hiện tốt nhất các chức năng, nhiệm vụ được giao.

(Nguồn: Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM tổng hợp)

Rate this post