Tuyển sinh 2018: Học viện Hành chính không xét tuyển bậc Đại họcMới đây, theo quyết định do Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành từ năm 2018 trở đi, Học viện Hành chính Quốc gia sẽ dừng tuyển sinh hệ đại học và chỉ đào tạo học viên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 05/2018/QĐ-TTg, quy định chức năng, nhiệm vụ cùng quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia có tên viết tắt NAPA.

Học viện hành chính quốc gia

Như vậy, đây được xem là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trực thuộc sự quản lý của Bộ Nội vụ với mục tiêu thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học hành chính… cùng với đó tư vấn cho bộ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.

Theo quy định mới được ban hành này, thì học viện Hành chính Quốc gia sẽ dừng tuyển sinh hệ đại học từ năm 2018 trở đi. Về nhiệm vụ và quyền hạn, học viện Hành chính Quốc gia NAPA sẽ đào tạo các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ theo đúng chuyên ngành quy định của pháp luật đã ban hành. Ngoài ra, nhà trường sẽ không còn đào tạo hệ đại học như các năm trước vẫn thực hiện.

Theo đó, học viện Hành chính Quốc gia cũng có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức,… về hành chính và quản lý nhà nước trên phạm vi toàn quốc. Trường bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo và quản lý. Cùng với đó, nhà trường còn bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn của ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức cùng vị trí việc làm hiện tại.

Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hành chính, quản lý nhà nước cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, khả năng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức và viên chức…

Ngừng tuyển sinh bậc đại học năm 2018

Ngoài ra, trường cũng chịu trách nhiệm nghiên cứu khoa học hành chính, quản lý nhà nước và khoa học chính sách phục vụ công tác giảng dạy của học viện, tham gia với các đơn vị của bộ xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch, quy chế và các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước…

Lịch sử học viện Hành chính Quốc gia tiền thân là Trường Hành chính được thành lập ngày 29/5/1959. Lúc đó nhà trường có nhiệm vụ huấn luyện cán bộ cấp huyện, cơ sở ban đầu của trường đặt ở phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ông Tô Quang Đẩu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Hiệu trưởng. Đến ngày 29/9/1961, theo nghị định số 130-CP của chính phủ thì trường Hành chính được đổi tên thành trường Hành chính Trung ương. Tiếp đến năm 1991 trường Hành chính Trung ương lại được đổi tên hành Trường Hành chính quốc gia. Đến ngày 06/7/1992 nhà trường mang tên mới là Học viện Hành chính quốc gia. Năm 1996 thì Học viện bắt đầu tổ chức đào tạo sinh viên hệ đại học. Đến năm 2002, Học viện Hành chính quốc gia được sát nhập vào Bộ Nội vụ, cùng năm đó thì Học viện tổ chức đào tạo Hệ nghiên cứu sinh.

Rate this post
Thẻ:, ,