Chuyên mục: Băng tần

Băng tần là tần số của sóng điện từ có tác dụng thu phát các tín hiệu liên lạc giữa các loại thiết bị sử dụng công nghệ không dây. Trong đó, hệ thống thông tin là được áp dụng nhiều nhất.

Nothing Found

Dont worry it happens to the best of us.