Chuyên mục: Phổ điện từ

Phổ điện từ là dải tất cả tần số có thể có của bức xạ điện từ. Phổ điện từ của đối tượng là phân bố đặc trưng tiêu biểu của bức xạ điện từ hấp thụ hoặc phát ra bởi các đối tượng cụ thể.
Phổ điện từ kéo dài từ tần số thấp dùng cho liên lạc vô tuyến hiện đại tới bức xạ gamma ở cuối bước sóng ngắn (tần số cao).

Tìm hiểu những đặc điểm và ứng dụng của quang phổ vạch phát xạ

Quang phổ không chỉ có nhiều ứng dụng vật lý mà còn trong cuộc sống hằng ngày, bao gồm cả trong y học. Quang phổ vạch phát xạ là một trong ba loại quang phổ. Cùng tìm hiểu xem quang phổ vạch phát xạ là gì, những đặc điểm và ứng dụng của quang phổ […]

Phổ điện từ

Quang phổ hấp thụ và phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Quang phổ chính là các vạch tối hoặc sáng do sự phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng trong một dải tần số hẹp, so với các tần số lân cận. Quang phổ gồm ba loại, đó chính là quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ và quang phổ vạch hấp thụ. Trong […]

Phổ điện từ

Quang phổ liên tục là gì? Có đặc điểm như thế nào?

Quang phổ liên tục là một khái niệm khá phổ biến trong vật lý, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về định nghĩa này. Cùng tìm hiểu một số kiến thức liên quan đến quang phổ liên tục qua bài viết dưới đây. 1. Định nghĩa quang phổ liên tục là gì? Trước tiên, […]

Phổ điện từ