Tìm hiểu những đặc điểm và ứng dụng của quang phổ vạch phát xạQuang phổ không chỉ có nhiều ứng dụng vật lý mà còn trong cuộc sống hằng ngày, bao gồm cả trong y học. Quang phổ vạch phát xạ là một trong ba loại quang phổ. Cùng tìm hiểu xem quang phổ vạch phát xạ là gì, những đặc điểm và ứng dụng của quang phổ vạch phát xạ như thế nào?.

Khái niệm về quang phổ vạch phát xạ

• Khái niệm quang phổ

Quang phổ là dải có màu giống màu cầu vồng từ màu đỏ đến màu tím, gồm các vạch sáng hoặc vạch tối có trong quang phổ đồng dạng và liên tục. Quang phổ được tạo ra bởi sự phát xạ hoặc sự hấp thụ ánh sáng trong dải tần hẹp (so với những tần số lân cận khác). Quang phổ là kết quả của hiện tượng tán sắc ánh sáng và bạn có thể hứng, quan sát được trên màn.

• Khái niệm quang phổ vạch phát xạ

Quang phổ vạch phát xạ là khái niệm để chỉ hệ thống các vạch màu (vạch màu sáng) riêng lẻ ở trên nền tối.

Quang phổ vạch phát xạ được ứng dụng nhiều trong công nghiệp

Quang phổ vạch phát xạ được ứng dụng nhiều trong công nghiệp

>>>Giải đáp thắc mắc: Quang phổ vạch hấp thụ là gì

Quang phổ vạch phát xạ phát ra khi nào?

Quang phổ được phát ra bởi các vật rắn, các chất lỏng hoặc đám khí, đám hơi trong những điều kiện nhiệt độ, áp su