Chuyên mục: Phổ vô tuyến

Phổ vô tuyến (hay còn được gọi là phổ tần vô tuyến hay phổ tần vô số tuyến) là các phần phổ điện từ tương ứng với các tần số vô tuyến có nghĩa là các tần số thấp hơn tần số khoảng 300GHz ( hoặc tương ứng với một bước sóng dài hơn tầm 1 mm).

Nothing Found

Dont worry it happens to the best of us.