Tìm hiểu dao động duy trì, dao động tắt dần, dao động cưỡng bứcĐể giúp các em tìm hiểu về các khái niệm dao động duy trì, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức. Mời các em tham khảo qua bài viết sau đây.

1. Dao động duy trì

1.2  Dao động duy trì là gì?

Dao động duy trì là dao động được tạo ra bằng cách cung cấp cho hệ một năng lượng đúng bằng năng lượng nó đã mất sau mỗi chu kì dao động.

Hệ dao động được cung cấp năng lượng thông qua cơ cấu được điều khiển bởi chính hệ đó.

1.2 Ví dụ về dao động duy trì:

Dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì.

1.3 Tần số dao động duy trì:

Bằng tần số dao động riêng của hệ

2. Thế nào là dao động tắt dần

2.1 Khái niệm dao động tắt dần

Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian do tác dụng của lực ma sát. Ma sát của môi trường càng lớn, dao động tắt dần càng nhanh.

Dao động tắt dần không phải là dao động điều hòa vì biên độ của nó giảm dần theo thời gian.

dao-dong-duy-tri

2.2 Giải thích hiện tượng dao động tắt dần

Khi con lắc dao dao động, nó chịu lực cản của không khí. Lực cản cũng là một loại lực làm tiêu hao cơ năng của con lắc, chuyển hóa cơ năng dần dần thành nhiệt năng. Vì thế biên độ dao động của con lắc giảm dần và cuối cùng dừng lại hẳn.

2.3 Ứng dụng

Ứng dụng của dao động tắt dần trong thực tế như cửa đóng tự động,