Tư vấn chọn trường Đại học khối D

Giáo dục

Thi đại học khối D nên lựa chọn ngành nào? Cao đẳng Y Dược Nha Trang sẽ tư vấn chọn trường đại học khối D theo mức điểm chuẩn để các bạn sĩ tử tham khảo và đưa ra quyết định lựa chọn phù hợp nhất.

Khối D là một trong những khối thi được rất nhiều thí sinh lựa chọn không chỉ vì cơ hội việc làm sau này rất rộng mở mà đây còn là khối thi kết hợp giữa các môn khoa học tự nhiên và các môn khoa học xã hội nên các thí sinh cũng sẽ có nhiều lựa chọn về ngành nghề hơn. Đặc biệt, trong thời kỳ đất nước ta đang hội nhập với nền kinh tế thế giới thì khả năng ngoại ngữ tốt chính là một lợi thế vô cùng tốt.


Tư vấn chọn trường Đại học khối D

17 điểm khối D nên chọn trường nào?

Khối D nên chọn trường nào nếu có thể đạt được mức 17 điểm trong các kỳ thi thử? Danh sách các trường đại học sau đây sẽ giúp cho những sĩ tử có khả năng đạt được mức 17 điểm khối D đưa ra được lựa chọn:

STT Mã Trường Tên Trường Ngành học
1 MHN Viện Đại học Mở Hà Nội Tài chính – Ngân hàng
2 DHL Đại học Nông lâm – Đại học Huế Phát triển nông thôn
3 HVN Học viện Nông nghiệp Việt Nam Kế toán
4 NTH Đại học Ngoại thương Quản trị kinh doanh
5 NTH Đại học Ngoại thương Kinh doanh quốc tế
6 DDS Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng Lịch sử
7 TDL Đại học Đà Lạt Ngôn ngữ Anh
8 QSX ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM Nhân học
9 QSX ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM Văn hóa học
10 DTK Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp – Đại học Thái Nguyên Kỹ thuật Cơ – Điện tử
11 DTK Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp – Đại học Thái Nguyên Kỹ thuật Điện, Điện tử
12 DTZ Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên Luật
13 GTA Đại học Công nghệ Giao thông vận tải CNKT xây dựng cầu đường sắt
14 GTA Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Tài chính doanh nghiệp

18 điểm khối D nên chọn trường nào?

Với mức 18 điểm đối với tổ hợp 3 môn khối D thì các bạn thí sinh có thể lựa chọn một trong số những trường đại học sau đây:

STT Mã Trường Tên Trường Ngành học
1 DHD Khoa Du lịch – Đại học Huế Kinh tế
2 HVN Học viện Nông nghiệp Việt Nam Công nghệ rau – hoa – quả và cảnh quan
3 DDL Đại học Điện lực Kế toán doanh nghiệp
4 QSQ Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP HCM Quản lý nguồn lợi thủy sản
5 DDS Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng Văn hóa học
6 DDS Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng Địa lý học
7 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Triết học Mác – Lênin
8 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ nghĩa xã hội khoa học
9 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
10 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa
11 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chính trị phát triển
12 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Tư tưởng Hồ Chí Minh
13 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Văn hóa phát triển
14 VHS Trường Đại học Văn hóa TP.HCM Quản lý văn hóa
15 TCT Đại học Cần Thơ Kinh tế nông nghiệp
16 QSX ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM Xã hội học
17 QSX ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM Công tác xã hội
18 QSQ Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM Quản lý nguồn lợi thủy sản
19 GTA Đại học Công nghệ Giao thông vận tải CNKT cơ khí máy xây dựng
20 GTA Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Truyền thông và mạng máy tính
21 TGA Đại học An Giang Tài chính – Ngân hàng
22 DHK Đại học Kinh tế – Đại học Huế Kinh tế nông nghiệp
23 DHT Đại học Khoa học – Đại học Huế Quản lý tài nguyên và môi trường
24 DDL Đại học Điện lực Quản trị doanh nghiệp
25 DDL Đại học Điện lực Công nghệ chế tạo máy
26 DLX Đại học Lao động – Xã hội Quản trị Kinh doanh
27 MDA Đại học Mỏ – Địa chất Kế toán
28 HDT Đại học Hồng Đức Sư phạm tiếng Anh
29 TCT Đại học Cần Thơ Kinh doanh nông nghiệp
30 SGD Đại học Sài Gòn Khoa học thư viện
31 TGA Đại học An Giang Tài chính doanh nghiệp
32 HVN Học viện Nông nghiệp Việt Nam Chăn nuôi
33 DTS Đại học Sư phạm Thái Nguyên Giáo dục học
34 DLX Đại học Lao động – Xã hội Công tác xã hội
35 LDA Đại học Công đoàn Quan hệ lao động
36 LDA Đại học Công Đoàn Quan hệ lao động
37 MHN Viện Đại học Mở Hà Nội Công nghệ thông tin
38 MHN Viện Đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn du lịch
39 DHD Khoa Du lịch – Đại học Huế Quản trị kinh doanh
40 DHK Đại học Kinh tế – Đại học Huế Hệ thống thông tin quản lý
41 DDL Đại học Điện lực Công nghệ tự động
42 MBS Đại học mở TP HCM Công nghệ Sinh học
43 DCN Đại học Công nghiệp Hà Nội Việt Nam học
44 DCN Đại học Công nghiệp Hà Nội Quản trị văn phòng
45 QSX Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM Địa lý học
46 DDS Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng Văn học
47 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chính sách công
48 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Khoa học quản lý nhà nước
49 TCT Đại học Cần Thơ Sư phạm Tiếng Pháp
50 DAD Đại học Đông Á Quản trị văn phòng
51 TDV Đại học Vinh Luật kinh tế
52 QSX ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM Triết học
53 DQN Đại học Quy Nhơn Quản lý nhà nước
54 GTA Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Quản trị doanh nghiệp
55 TGA Đại học An Giang Kinh tế Quốc tế
56 TGA Đại học An Giang Công nghệ Thông tin

19 điểm khối D nên chọn trường nào?

Khối D 19 điểm nên chọn trường nào? Dưới đây là danh sách những trường đại học phù hợp với khả năng của các bạn:

STT Mã Trường Tên Trường Ngành học
1 DHK Đại học Kinh tế – Đại học Huế Kinh tế
2 VHH Đại học Văn hóa Hà Nội Lữ hành
3 DDL Đại học Điện lực Nhiệt điện
4 DTS Đại học Sư phạm Thái Nguyên Giáo dục Chính trị
5 DCN Đại học Công nghiệp Hà Nội Kiểm toán
6 DDS Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng Hóa học
7 DDP Phân hiệu Kon Tum – Đại học Đà Nẵng Sư phạm Toán học
8 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Quản lý xã hội
9 SGD Đại học Sài Gòn Giáo dục chính trị
10 HUI Đại học Công nghiệp Tp. HCM Công nghệ kỹ thuật môi trường
11 QSX ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM Nhật Bản học
12 GTA Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Kế toán doanh nghiệp
13 GTA Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Kinh tế xây dựng
14 GTA Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Hệ thống thông tin
15 GTA Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Điện tử viễn thông
16 MHN Viện Đại học Mở Hà Nội Kế toán
17 DHT Đại học Khoa học – Đại học Huế Khoa học môi trường
18 VHH Đại học Văn hóa Hà Nội Văn hóa truyền thông
19 VHH Đại học Văn hóa Hà Nội Sáng tác văn học
20 VHH Đại học Văn hóa Hà Nội Văn hóa du lịch
21 DCN Đại học Công nghiệp Hà Nội Quản trị kinh doanh
22 QSX Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM Lịch sử
23 QSX Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM Triết học
24 QSX Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM Thông tin học
25 TDL Đại học Đà Lạt Luật
26 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Kinh tế chính trị Mác – Lênin
27 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền
28 TCT Đại học Cần Thơ Thông tin học
29 SGD Đại học Sài Gòn Khoa học môi trường
30 TDV Đại học Vinh Luật
31 TDV Đại học Vinh Kế toán
32 QSX ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM Đông phương học
33 DQN Đại học Quy Nhơn Giáo dục chính trị
34 GTA Đại học Công nghệ Giao thông vận tải CNKT xây dựng cầu
35 GTA Đại học Công nghệ Giao thông vận tải CNKT xây dựng đường bộ

20 điểm khối D nên chọn trường nào?

Nếu bản thân các bạn tự tin đạt được 20 điểm với các môn học khối D thì có thể tham khảo lựa chọn những trường đại học sau đây:

STT Mã Trường Tên Trường Ngành học
1 HVN Học viện Nông nghiệp Việt Nam Thú y
2 DDL Đại học Điện lực Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
3 DDL Đại học Điện lực Điện hạt nhân
4 DTS Đại học Sư phạm Thái Nguyên Sư phạm Lịch Sử
5 MBS Đại học mở TP HCM Hệ thống thông tin quản lý
6 SPS Đại học Sư phạm TP HCM Giáo dục Đặc biệt
7 LDA Đại học Công đoàn Tài chính Ngân hàng
8 QSX Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM Xã hội học
9 QSX Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM Công tác xã hội
10 QSX Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM Ngôn ngữ Nga
11 QSX Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM Ngôn ngữ Nga
12 QSX Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM Ngôn ngữ Trung Quốc
13 QSX Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM Ngôn ngữ Tây Ban Nha
14 QSX Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM Ngôn ngữ Italia
15 TCT Đại học Cần Thơ Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
16 HUI Đại học Công nghiệp Tp. HCM Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
17 HUI Đại học Công nghiệp Tp. HCM Công nghệ may
18 HUI Đại học Công nghiệp Tp. HCM Công nghệ thực phẩm
19 HUI Đại học Công nghiệp Tp. HCM Quản trị khách sạn
20 HUI Đại học Công nghiệp Tp. HCM Công nghệ sinh học
21 TDV Đại học Vinh Sư phạm Lịch sử
22 KTD Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Ngôn ngữ Anh
23 QSX ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM Tâm lý học
24 QSX ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM Hàn Quốc học
25 LDA Đại học Công Đoàn Tài chính – Ngân hàng
26 TGA Đại học An Giang GD Chính trị
27 DHK Đại học Kinh tế – Đại học Huế Marketing
28 DHK Đại học Kinh tế – Đại học Huế Tài chính – Ngân hàng
29 DNV Đại học Nội vụ Hà Nội Khoa học thư viện
30 LDA Đại học Công đoàn Quản trị nhân lực
31 DCN Đại học Công nghiệp Hà Nội Thiết kế thời trang
32 TMA Đại học Thương mại Tiếng Pháp thương mại
33 QSX Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM Nhân học
34 QSX Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM Lưu trữ học
35 SGD Đại học Sài Gòn Quản trị văn phòng
36 SGD Đại học Sài Gòn Quản lý giáo dục
37 HUI Đại học Công nghiệp Tp. HCM Tài chính – Ngân hàng
38 LDA Đại học Công Đoàn Quản trị nhân lực
39 GTA Đại học Công nghệ Giao thông vận tải CNKT công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

21 điểm khối D nên chọn trường nào?

Với mức 21 điểm thì các bạn có thể lựa chọn các trường đại học xét tuyển khối D sau đây:

STT Mã Trường Tên Trường Ngành học
1 DNV Đại học Nội vụ Hà Nội Quản lý văn hóa
2 SPH Đại học Sư phạm Hà Nội Toán học
3 MBS Đại học mở TP HCM Kinh tế
4 MBS Đại học mở TP HCM Quản trị kinh doanh
5 TMA Đại học Thương mại Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
6 TMA Đại học Thương mại Quản trị khách sạn
7 TMA Đại học Thương mại Luật kinh tế
8 LPS Đại học Luật Tp. HCM Quản trị kinh doanh
9 QSX Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM Ngôn ngữ Đức
10 QSX Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM Ngôn ngữ Tây Ban Nha
11 DDQ Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng Kinh tế
12 DDS Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng Giáo dục Tiểu học
13 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Xuất bản
14 TCT Đại học Cần Thơ Kinh tế
15 TCT Đại học Cần Thơ Marketing
16 DMS Đại học tài chính – Marketing Bất động sản
17 DMS Đại học tài chính – Marketing Hệ thống thông tin quản lý
18 TDV Đại học Vinh Sư phạm Địa lí
19 QSX ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
20 QSX ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM Nhật Bản học
21 QSX ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM Quan hệ quốc tế
22 GTA Đại học Công nghệ Giao thông vận tải CNKT xây dựng cầu đường
23 DNV Đại học Nội vụ Hà Nội Lưu trữ học
24 DDL Đại học Điện lực Công nghệ phần mềm
25 DDL Đại học Điện lực Điện công nghiệp và dân dụng
26 DTS Đại học Sư phạm Thái Nguyên Sư phạm Hóa học
27 SP2 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Giáo dục Quốc phòng – An ninh
28 SPS Đại học Sư phạm TP HCM Việt Nam học
29 SPS Đại học Sư phạm TP HCM Ngôn ngữ Nga – Anh
30 DCN Đại học Công nghiệp Hà Nội Kế toán
31 DCN Đại học Công nghiệp Hà Nội Công nghệ kỹ thuật hóa học
32 LPS Đại học Luật Tp. HCM Ngôn ngữ Anh
33 QSX Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM Lưu trữ học
34 DDS Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng Báo chí
35 TCT Đại học Cần Thơ Kinh tế nông nghiệp
36 DQN Đại học Quy Nhơn Sư phạm Tin học
37 DQU Đại học Quảng Nam Ngôn ngữ Anh
38 DHK Đại học Kinh tế – Đại học Huế Quản trị kinh doanh
39 DHK Đại học Kinh tế – Đại học Huế Kiểm toán
40 DHK Đại học Kinh tế – Đại học Huế Quản trị kinh doanh (liên thông)
41 DDL Đại học Điện lực Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp
42 DTS Đại học Sư phạm Thái Nguyên Sư phạm Ngữ văn
43 DTS Đại học Sư phạm Thái Nguyên Sư phạm Địa Lý
44 MBS Đại học mở TP HCM Tài chính ngân hàng
45 MBS Đại học mở TP HCM Kế toán
46 QSX Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM Đông phương học
47 DDQ Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng Hệ thống thông tin quản lý
48 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Xã hội học
49 HUI Đại học Công nghiệp Tp. HCM Kinh doanh quốc tế
50 HUI Đại học Công nghiệp Tp. HCM Quản trị kinh doanh tổng hợp
51 TGA Đại học An Giang Việt Nam học
52 TGA Đại học An Giang SP Ngữ văn

Bài viết trên đây đã cung cấp thông tin giúp cho các bạn giải đáp được băn khoăn thi khối D nên chọn trường nào phù hợp nhất với năng lực của bản thân. Chúc các bạn sẽ đưa ra được lựa chọn sáng suốt nhất.

Rate this post

Related Posts