Chuyên mục: Tin tức

Thay đổi việc tuyển sinh bằng tiêu chí có việc làm?

Mới đây dự thảo thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo không đưa tiêu chí có việc làm vào. Trước những ý kiến của dư luận, đại diện Vụ Giáo dục đại học đã đưa ra những trả lời về vấn đề này. […]

Giáo dục Pháp luật Tin tức

Môn tiếng Việt thật sự quá sức với học sinh mới 6 tuổi

Ở lứa tuổi vẫn còn ngô nghê chưa biết gì, vậy mà ở chương trình giáo dục phổ thông mới học sinh lớp 1 đã phải học những kiến thức mà đáng lẽ ra phải lên lớp 3 mới được học. Theo Đề án mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh bậc […]

Giáo dục Tin tức